0

Regulamin zakupów

REGULAMIN zakupów w sklepie Burlesque


§ 1. Właścicielem sklepu www.sklepburleska.pl jest firma AlterStyle, Magdalena Siwek z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Zgrupowania Żmija 21/23 wpisana do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy, REGON:  145882884 NIP: 1181857011

§ 2. Wszelki przepisy i informacje zawarte w działach sklepu "Wysyłka", "Płatności", "Realizacja zamówień" oraz "Zwroty i wymiana",  są częścią regulaminu i stanowią jego obowiązujące rozwinięcie.

§ 3. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego rozwinięciem, o którym mowa w § 2 niniejszego regulaminu, jest obowiązkiem Użytkownika sklepu.

§ 4. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu oraz jego rozwinięcia, o którym mowa w § 2 niniejszego regulaminu.

§ 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep www.sklepburleska.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. Informacja o takim ograniczeniu zawsze będzie dostępna na głównej stronie sklepu.

§ 6. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć:
wypełnienie i zaakceptowanie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie www.sklepburleska.pl. Poprzez zaakceptowanie rozumie się kliknięcie przycisku „złóż zamówienie”, nadesłanie e-maila z zamówieniem bezpośrednio na adres sklepu: kontakt@sklepburleska.pl,
osobiste złożenie zamówienia w siedzibie firmy, które może mieć miejsce jedynie po wcześniejszym ustaleniu terminu dogodnego dla obu stron.

§ 7. W przypadku złożenia przez Użytkownika  zamówienia z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie sklepu, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu www.sklepburleska.pl potwierdzającą otrzymanie zamówienia. W pozostałych przypadkach sklep www.sklepburleska.pl zastrzega sobie prawo do potwierdzenia przyjęcia zamówienia telefonicznie, poprzez e-mail,  bądź osobiście (w przypadku złożenia zamówienia w siedzibie sklepu), w terminie 2 dnia roboczego. Brak automatycznego potwierdzenia otrzymania zamówienia bądź brak potwierdzenia otrzymania zamówienia telefonicznie, poprzez e-mail, w terminie przewidzianym powyżej, oznacza, iż zamówienie to mogło zostać nieodebrane przez sklep. W takich przypadkach prosimy o kontakt  emailowy ze sklepem.

§ 8. Kupujący jest zobowiązany do podania w zamówieniu pełnych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych, umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówienia.

§ 9. Sklep www.sklepburleska.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia pod kątem dostępności towaru oraz jego anulowania w wyjątkowych przypadkach.

§ 10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane. W przypadku ograniczenia możliwości korzystania ze sklepu, przewidzianej w § 5 niniejszego regulaminu, realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym kończy się okres ograniczenia możliwości korzystania ze sklepu.

§ 11. Ceny towarów znajdujących się na stronie sklepu internetowego www.sklepburleska.pl wyrażone są w złotych polskich, EURO, dolarach amerykańskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu (np. w związku ze zmianą kursu walut lub zmian cen producenta) oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

§ 12. Zamieszczone na stronach sklepu towary wraz z oznaczeniem ich cen nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

§ 13. Maksymalny czas realizacji zamówienia (od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie do momentu wysłania przesyłki do Kupującego) wynosi: sprawdź dział Wysyłka. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy, realizowanej przez Pocztę Polską lub Kuriera.

§ 14. Jeżeli zamówienie zostało wysłane, Kupujący zobowiązany jest je odebrać, zgodnie o ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

§ 15. Sklep www.sklepburleska.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Kupującego, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili w dziale „Wysyłka”.

§ 16. Sklep www.sklepburleska.pl wysyła poprzez e-mail Kupującemu, na jego życzenie kopię listu przewozowego lub kopię nadania przesyłki.

§ 17. Sklep www.sklepburleska.pl na życzenie Kupującego wystawia fakturę VAT.

§ 18. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na rachunek bankowy sklepu,  poprzez system PayPal, system PayU lub system Dotpay. Bieżące formy płatności określone są w dziale „Płatności”. Po wcześniejszym uzgodnieniu Sklep internetowy www.sklepburleska.pl może się zgodzić na inny sposób płatności.

§ 19. Ewentualne reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@sklepburleska.pl. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego i  nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

§ 20. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 217 z pózn. zm.), Kupujący może zrezygnować bez podania przyczyny z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Artykuły wyprodukowane  na specjalne zamówienie klienta, jako ściśle związane z jego osobą, zgodnie z ustawą, nie podlegają prawu zwrotu i wymiany.

§ 21. Zwroty są możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zmieniony ponad granice zwykłego zarządu (na przykład zniszczony, noszący wyraźne ślady użytkowania) i posiada metki firmowe. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem. Oznacza to, że klient, który chce zwrócić towar powinien odebrać przesyłkę a następnie zwrócić ją na własny koszt.

§ 22. Zwroty prosimy kierować na adres sklepu internetowego www.sklepburleska.pl z dopiskiem „zwrot”. Sklep www.sklepburleska.pl dokona zwrotu ceny produktu oraz przesyłki, inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi.

§ 23. O zamiarze zwrotu należy poinformować sklep internetowy www.sklepburleska.pl, przed odesłaniem towaru za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@sklepburleska.pl. Do zwracanego towaru można dołączyć otrzymany dowód sprzedaży, paragon lub fakturę, podpisane oświadczenie o rezygnacji z zakupu wraz z danymi rachunku bankowego. W przypadku spełnienia warunków z § 20 i § 21, zostaną zwrócone pieniądze za zwrócony towar na wskazane przez kupującego konto bankowe. Sklep www.sklepburleska.pl zobowiązany jest do dokonania uwzględnionego zwrotu w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zwrotu.

§ 24. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym www.sklepburleska.pl są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Użytkownik naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

§ 25. W przypadku wybrania przez Kupującego przesyłki kurierskiej, jako sposobu wysyłki Sklep internetowy www.sklepburleska.pl udostępnia firmie kurierskiej numer telefonu Kupującego podany przy okazji rejestracji w sklepie, aby umożliwić kontakt, w celu sprawnego doręczenia przesyłki.

§ 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 217 z pózn. zm.), a także ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176,  z pózn. zm.).

§ 27. Strona sklepu www.sklepburleska.pl jest przystosowana do korzystania z przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera. Za niepoprawne działanie w przeglądarkach innego typu sklep nie ponosi odpowiedzialności.

§ 28. Wszelkie obowiązujące ustawy dotyczące handlu wysyłkowego są objęte i rozpatrywane według Prawa Polskiego, gdzie znajduje sie siedziba firmy.

§ 29. Sklep internetowy www.sklepburleska.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu - o czym każdorazowo zostaną poinformowani klienci po przez umieszczenie informacji na stronie głównej lub zawiadomienia wszystkich zarejestrowanych klientów w formie e-mail. Informacja na stronie będzie wyświetlana przez 7 dni od momentu zmiany regulaminu.


Kontakt ze sklepem